Vyhledávání
Váš košík je úplne prázdny…

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobných údajov: zásady spracovania osobných údajov
zákazníkov spoločnosti VIA VENANDI s.r.o. (IČO 06984622)

Aké osobné údaje spracovávame?
Keď používate naše služby, zbierame rôzne typy údajov ako sú vaše užívateľské meno a
heslo, vaše kontakty a ďalšie nastavenia. Sledujeme, aké produkty si prezeráte na našom
webu az akého zariadenia, aké z našich ponúk zaslaných e-mailom vás zaujali a
odvodzujeme z toho ďalšie údaje o vás, aby sme vám zobrazili ponuky na mieru av budúcnosti
mohli náš web ďalej zlepšovať. Pokiaľ u nás nakúpite, alebo si vytvoríte účet, pracujeme tiež
s menom a priezviskom, vašimi objednávkami a údajmi, ktoré si nastavíte vo svojom účte.

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:
identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a
heslo, IČO, DIČ a názov firmy, ak ste podnikateľ;
kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami,
najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa na doručenie, fakturačná adresa a váš
kontakt na sociálnych sieťach;
vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo vašom účte, najmä uložené adresy, nákupné
zoznamy, sledované produkty (tzv. strážne psy), vaše hodnotenie produktov a služieb a
vyplnené dotazníky;
údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare, ktorý ste si objednali,
spôsobu doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;
údaje o vašom správaní na webe, najmä tovar a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na
ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení,
z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia
zariadenie, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky,
použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookie a obdobných
technológií na identifikáciu zariadení;
údaje potrebné pre nákup zbraní a streliva, ktorými sú meno a priezvisko, číslo
zbrojného preukazu, platnosť zbrojného preukazu, dátum narodenia, telefonický a e-mailový
kontakt.

Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás na to oprávňuje?
Vaše osobné údaje spracovávame v rôznych situáciách na rôzne účely. Ak používate náš
web, na ktorom využívame aj súbory cookies, používame vaše údaje najmä na sledovanie
návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Pokiaľ sa u nás zaregistrujete, využívame vaše
údaje pre vedenie vášho účtu a poskytovanie súvisiacich funkcií. Ak u nás nakúpite,
používame vaše údaje aby sme vybavili vašu objednávku, chránili svoje právne nároky a plnili
svoje zákonné povinnosti. Na spracovanie osobných údajov nás oprávňuje buď príprava alebo plnenie
zmluvy s vami, dodržiavanie právnych povinností, naše oprávnené záujmy alebo váš súhlas.

Pokiaľ navštívite náš web:
Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, odovzdanie údajov reklamným a sociálnym
sieťam.
Pokiaľ navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé
súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom
internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám
umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, kedy otvoríte
okno webového prehliadača do okamihu, keď ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno
internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú
dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie
vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (tiež známe ako web beacons), čo sú malé
obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na
pevnom disku vášho počítača sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. O
všetkých týchto technológiách budeme pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o
cookies. Cookies do vášho zariadenia nielen ukladáme, ale taktiež čítame tie cookies, ktoré do
vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť
iba o ukladaní.

Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladajú priamo náš web. Tieto cookies slúžia:
- identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri
opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nezmazal košík, aby sme si mohli
zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a
heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť, pokiaľ web
ponúka v danej chvíli viac variant;
- zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu,
- so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme skúmali, či niekto nezneužil vaše
pripojenie k nášmu webu a nejedná namiesto vás;
- evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu.
Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Ak vo
svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a
my vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby.

Ďalej do vášho zariadenia:
ukladáme cookies z nášho webu, ktoré nám umožňujú:
- sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady
a merať účinnosť reklamy;
- umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť:
- na zber údajov o vašom správaní na našom webe a na ďalších webových stránkach;
- na zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych
sietí na iných webových stránkach, než je náš web;
- Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a
sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web, tiež odovzdávame reklamným a
sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe. Takýmto partnerom však neodovzdávame
vaše identifikačné údaje.
Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, odovzdanie údajov reklamným a sociálnym
sieťam
Pokiaľ navštívite web e-poľovníctvo.sk, spracovávame údaje o vašom správaní na webe na
základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) za účelom:
- získanie informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť, aby
sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich
služieb pre vás;

- vytváranie štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho
jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy; naším oprávneným záujmom je tu meranie
efektivity nášho webu a výdavkov na reklamu; na tento účel môžeme z vášho správania na
webu získavať ďalšie odvodené údaje a na tento účel ich použiť,
- predchádzanie útokov na náš web a ohrozenie jeho funkčnosti aj bezpečnosti vašich dát; naším
oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás a bezpečnosť
vašich dát.

Údaje o vašom správaní na webe nezískavame iba z cookies. Dopĺňame ich tiež o
údaje:
- IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými
zariadeniami v sieti internet);
- operačný systém vášho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenie;
- prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzia a jazykové nastavenie;
- adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web.
Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu najviac 38 mesiacov, pričom počas tejto doby
údaje uchovávame iba v pseudonymizovanej podobe. Proti tomuto spracovaniu máte právo
uplatniť námietku.
Údaje o vašom správaní na webe tiež spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu
(teda bez vášho súhlasu), a to za účelom vytvárania prispôsobených ponúk a cielených
reklám, ktoré vám zobrazíme na webe. Našim oprávneným záujmom je tu maximálne
personalizovaná a efektívna ponuka pre vás. Vymenované údaje na tento účel tiež
obohacujeme pomocou analýzy a získavame z nich odvodené údaje. Pokiaľ u nás následne
nakúpite, využívame na tieto účely navyše údaje o vašich objednávkach.

Ak sa u nás zaregistrujete:
Aby ste sa mohli zaregistrovať, musíte navštíviť náš web, preto sa vás týkajú spracovania
popísané v časti Ak navštívite náš web. V prípade, že sa zaregistrujete, potom navyše
vykonávame nasledujúce spracovanie:

Spracovanie na základe plnenia zmluvy
Pokiaľ si vytvoríte účet na webe e-poľovníctvo.sk, spracovávame vaše identifikačné a
kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o vašich objednávkach, na základe plnenia zmluvy s
vami (bez vášho súhlasu), aby sme mohli viesť váš užívateľský účet. Zmluva, o ktorú sa
naše spracovanie opiera, vzniká vytvorením vášho účtu. Na tento účel osobné údaje
používame počas existencie vášho účtu, ktorý môžete kedykoľvek zmazať.

Spracovanie na základe oprávneného záujmu
Pokiaľ si vytvoríte účet na webe e-poľovníctvo.sk, spracovávame vaše identifikačné a
kontaktné údaje, údaje o vašich objednávkach a údaje o vašom správaní na webe aj na
základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu), a to za účelom:
- získanie informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti
vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s
našimi službami; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás a
poskytovaním ponúk na mieru a cielené reklamy, ktorú vám môžeme zaslať elektronickými
prostriedky, zaslať vám ich poštou alebo zobraziť na našom webe; naším oprávneným záujmom
je tu efektívna propagácia našich produktov a služieb.

- Aby sme vám mohli ponuku na mieru pripraviť, vyššie uvedené údaje analyzujeme a
získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré na tento účel používame. Takto môžeme
použiť aj údaje o vašom správaní na webe, ktoré sme získali pred tým, než ste sa
zaregistrovali, a môžeme zbierať údaje o vašom správaní na webe aj keď sa neprihlásite (napr.
keď vás identifikujeme pomocou cookie).
Na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) tiež použijeme vaše
nastavenie pre testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, ako je popísané v časti
Pokiaľ navštívite náš web.
Na tieto účely osobné údaje používame po dobu po dobu existencie vášho účtu, ktorý
môžete kedykoľvek zmazať. Proti týmto spracovaniam máte právo uplatniť námietku.

Ak u nás nakúpite:
Aby ste u nás mohli nakúpiť, musíte navštíviť náš web, preto sa vás týkajú spracovania
popísaná v časti Ak navštívite náš web. V prípade, že u nás nakúpite, potom navyše
vykonávame nasledujúce spracovanie:

Spracovanie na základe plnenia zmluvy
Pokiaľ u nás ako fyzická osoba nakúpite, spracovávame vaše osobné údaje za účelom
vybavenie vašej objednávky vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich
objednávkach. Ak u nás máte užívateľský účet, môžeme na tento účel použiť aj
vaše nastavenia.
Ak u nás nakúpite ako zástupca právnickej osoby, spracovávame tie isté údaje za
rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzavretí a plnení
zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.
To, že tieto údaje použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky, znamená, že ich použijeme
najmä:
- aby ste mohli dokončiť svoju objednávku na webe, napríklad aby sa vám nezmazal tovar
vložené do košíka, alebo údaje z rozpracovanej objednávky;
- aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad vám zaslať jej potvrdenie
alebo vás upozorniť na odoslanie tovaru;
- pre potreby platby za tovar vrátane zaistenia platby na splátky; v tejto súvislosti môžeme
vaše údaje odovzdať aj našim partnerom prevádzkujúcim platobné systémy alebo zaisťujúcim
odložené platby a predaj na splátky, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje
spracováva a komu ich odovzdávame?
- pre potreby doručenia tovaru; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať aj našim
prepravným partnerom a našim partnerom, pokiaľ vám tovar dodáva niektorý z týchto
partnerov, a to výlučne pre potreby dodania tohto tovaru; ako je popísané v časti Kto vaša
osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?
- v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru či služby; v tejto súvislosti môžeme vaše
údaje odovzdať tiež dodávateľovi tovaru alebo servisnému centru, ako je popísané v časti Kto vaše
osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?;
Pre tento účel osobné údaje používame po dobu potrebnú na vybavenie vašej objednávky, popr.
vybavenie zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia.

Spracovanie na základe oprávneného záujmu
Pokiaľ u nás nakúpite, uchováme vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich
objednávkach na základe nášho oprávneného záujmu (bez vášho súhlasu) za účelom
ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našimi oprávnenými záujmami
sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.
Ďalej spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) vaše
identifikačné a kontaktné údaje, vaše údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr
nakúpite) za účelom:
- získanie informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti
vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s
našimi službami; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás a
prispôsobenie funkcií nášho webu vašich potrieb, a to na základe nášho oprávneného záujmu,
ktorý spočíva v zlepšovaní a prispôsobení našich služieb; na tento účel spracovávame tiež
vašu IP adresu a z nej odvodenú polohu,
- poskytovaním ponúk na mieru a cielené reklamy, ktoré vám môžeme zaslať e-mailom,
pomocou sociálnych sietí, alebo inými elektronickými prostriedkami; naším oprávneným záujmom
je tu efektívna propagácia našich produktov a služieb. Aby sme vám mohli ponuku na mieru
pripraviť, vyššie uvedené údaje (teda vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich
objednávkach) analyzujeme a získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré na tento účel
používame. Podľa týchto údajov tiež rozčleňujeme našich užívateľov do rôznych skupín, kedy
každá skupina dostane vlastnú špecifickú ponuku. Ak sa u nás nezaregistrujete,
nepoužívame na prípravu ponúk, s ktorými vás oslovujeme, údaje o vašom správaní na
webu.
Vašu spokojnosť s našimi službami zisťujeme aj prostredníctvom e-mailových dotazníkov
v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je e-poľovníctvo.sk zapojená. Tie vám
zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ neodmietnete zasielanie našich ponúk. Pre
zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia
využívame spracovateľov, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, ako je popísané v časti
Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame? prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk
na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.
Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre
jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené
zákazníkov môžete kedykoľvek uplatniť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v
e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
V prípade, že sa rozhodnete využiť nákup na splátky pomocou spoločnosti Homecredit, a.s.,
IČO: 26978636 (v prípade nákupu na splátky), za účelom predchádzania podvodov a posúdenia
ochoty a schopnosti splácať. Odovzdanie vykonávame na základe oprávneného záujmu spoločností
Homecredit, a.s. spočívajúcom v ochrane pred podvodným konaním a nesplatenými
pohľadávkami.
Za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracovávame údaje
po dobu trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky
uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného
riadenie spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takých
riadenie a zostávajúca časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Proti týmto spracovaniam realizovaným na základe nášho oprávneného záujmu máte právo
uplatniť námietku.

Spracovanie na základe plnenia právnych povinností
Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak vaše osobné údaje
spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš súhlas.
Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o
objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov:
zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník,
zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa,
zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty,
zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
Na tieto účely osobné údaje používame po dobu najviac 10 rokov od vydania posledného
dokladu k vašej objednávke.

Ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané
Ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané, spracovávame vaše
identifikačné a kontaktné údaje:
- na základe nášho oprávneného záujmu za účelom prípravy, uzavretia a plnenia zmluvy s
našim zákazníkom. Splnenie tejto zmluvy je tiež naším oprávneným záujmom;
- na základe nášho oprávneného záujmu pre získanie informácií, na základe ktorých budeme
môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, alebo informácií pre vytváranie našich vnútorných
štatistík a prehľadov; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre naše
zákazníkov;
- za účelom plnenia právnych povinností najmä podľa zákona č. 235/2004 Zb. o dani z
pridanej hodnoty a zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve;
- za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly; našimi
oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania
našich služieb.
- na prípravy, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom osobné údaje používame po
dobu potrebnú na vybavenie objednávky. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováme na
základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej
evidencie a kontroly, a to po dobu trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej
uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia
súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom
rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho
ukončenie. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho
poskytovanie našich služieb. Na účely plnenia právnych povinností osobné údaje používame po
dobu najviac 10 rokov k príslušnej objednávke.
Proti tomuto spracovaniu na základe opravného záujmu máte právo uplatniť námietku.

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov:
Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom
emailu, chatovacích nástrojov a sociálnych sietí budeme spracovávať vaše identifikačné a
kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej komunikácii na základe nášho oprávneného záujmu
(teda bez vášho súhlasu) za účelom:
- vybavenie vašich požiadaviek; ak ste u nás nakúpili a vaša požiadavka sa vzťahuje na
objednávke, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s vami;
- evidencia vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas;
- preukazovanie, že sme vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. keď u nás touto cestou
objednáte nejaký tovar alebo uplatníte reklamáciu;
- ich analýzy pre zlepšovanie kvality našich služieb;
- na tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov. Ak u nás urobíte pomocou
niektorého z kanálov objednávku, môžeme údaje uchovať pre ochranu právnych nárokov po
dobu trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky
uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného
riadenie spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takých
riadenie a zostávajúca časť premlčacej doby po jeho ukončení.
Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

Pokiaľ navštívite našu predajňu alebo jej okolie:
Pokiaľ navštívite našu predajňu alebo jej okolie, budeme spracovávať nahrávku z kamerového
systému, na ktoré môžete byť zachytení, a to na základe nášho oprávneného záujmu (teda
bez vášho súhlasu) za účelom ochrany nášho i vášho majetku a osôb pohybujúcich sa v
predajni a jej okolí, čo je súčasne náš oprávnený záujem.
Na tento účel osobné údaje uchovávame po dobu 14 dní.
Pokiaľ navštívite našu predajňu, aby ste preukázali svoju totožnosť pri nákupe zbraní a streliva,
budeme na základe nášho oprávneného záujmu uchovávať vaše identifikačné údaje vr. čísla
vášho zbrojného preukazu alebo iného dokladu, aby sme mohli neskôr preukázať, že sme
vašu totožnosť riadne overili. Naším oprávneným záujmom je tu ochrana našich právnych
nárokov.
Na tento účel osobné údaje uchovávame po dobu trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok
po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby.
Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?
Vo väčšine prípadov spracovávame vaše údaje na vlastné účely ako ich správca. V
takom prípade vaše údaje odovzdávame našim partnerom pre zaistenie platby, prepravy a
ďalších náležitostí vašej objednávky. Údaje tiež odovzdávame našim spracovateľom, ktorí ich
spracovávajú podľa našich pokynov. S vaším súhlasom môžeme údaje odovzdať aj reklamným a
sociálnym sieťam pre zobrazenie reklamy na mieru na ďalších weboch a našim partnerom pre
posúdenie nároku na odloženú platbu.
Všetky spomínané osobné údaje spracovávame my ako správca. To znamená, že my
stanovujeme zhora vymedzené účely, na ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme
prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne prevedenie.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať aj ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe
správca, a to:
- v súvislosti vybavením vašej objednávky našim partnerom, ktorí sa na tomto vybavení
podieľajú, ako je uvedené v časti Keď u nás nakúpite, konkrétne partnerom prevádzkujúcim
platobné systémy pre potreby zaistenia platby, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou,
najmä spoločnostiam Československá obchodná banka, a.s. IČO: 00001350 a PayU S.A.,
ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Poľská republika, NIP: 779-23-08-495;
partnerom zaisťujúcim predaj na splátky a odloženú platbu, ak zvolíte tento typ
platenie, najmä spoločnosti Homecredit, a.s., IČO: 26978636;
prepravným partnerom, najmä spoločnostiam PPL s.r.o., IČO: 25194798, Česká pošta, s.p.,
IČO: 47114983, ak vám doručujú vašu objednávku;
- dodávateľovi tovaru alebo servisnému centru príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou
objednaného tovaru či služby;
- na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti Využívanie
súborov cookies a ďalších technológií, odovzdanie údajov reklamným a sociálnym sieťam, a to
konkrétne:
Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu:
https://policies.google.com/technologies/ads
Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin
2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu:
https://sk-sk.facebook.com/about/privacy
Seznam.cz, a.s., IČO 26168685;
poskytovateľ služby zisťovania spokojnosti Overené zákazníkmi a sprostredkovateľ našich
predajov spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727;
dodávatelia kamerových, prístupových a dochádzkových systémov umiestnených v priestoroch
firmy VIA VENANDI s.r.o.
- na základe vášho súhlasu pri žiadosti o odloženú platbu alebo splátky spoločnosti
Homecredit, a.s., IČO: 26978636 (v prípade nákupu na splátky), ako je uvedené v časti
Ak nám udelíte svoj súhlas;

Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?
Vo vzťahu k svojim osobným údajom máte množstvo práv. Jedná sa o právo na prístup, opravu,
výmaz, obmedzenie spracovania, prenositeľnosť, vznesenie námietky a podanie sťažnosti.
Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte
tiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:

Právo na prístup
Máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde
vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aká máte
ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v
tomto dokumente „Ochrana osobných údajov“. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o
vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú,
sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a pokiaľ tomu tak je, máte právo získať prístup k
týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu
spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie
kópia už s poplatkom.

Právo na opravu
Pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte
právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili.
Právo na výmaz
V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné
údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
- vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
- odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých
spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje
potrebujeme naďalej spracovávať;
- využijete svojho práva vzniesť námietku proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo vzniesť námietku
proti spracovaniu) pri osobných údajoch, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených
záujmov a my vidíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie
oprávňovali, nemáme alebo domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov
prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
Majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď
zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž neuplatní v prípade, že spracovanie
vašich osobných údajov je aj naďalej nevyhnutné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenia,
výkon či obhajobu našich právnych nárokov (viď časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo
nás na to oprávňuje?).

Právo na obmedzenie spracovania
V niektorých prípadoch môžete okrem práva na výmaz využiť právo na obmedzenie spracovania
osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k
označenie vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií
spracovanie – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na výmaz), ale po
obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:
- popierate presnosť osobných údajov, než sa dohodneme, aké údaje sú správne;
- vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec
toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať
iba ich obmedzenia (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje rovnako
poskytli);
- vaše osobné údaje už nepotrebujeme na vyššie uvedené účely spracovania, ale vy ich
požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov, alebo vznesiete námietku
proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole Právo vzniesť
námietku proti spracovaniu). Po dobu, počas ktorej šetríme, ak je vaša námietka oprávnená, sme
povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

Právo na prenositeľnosť
Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré
spracovávame na základe vášho súhlasu (viď časť Ak nám udelíte svoj súhlas) a na
základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko
previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich
elektronických databázach.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe
nášho oprávneného záujmu (viď časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu
oprávňuje?). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez
ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, pokiaľ nebudeme mať závažné oprávnené dôvody
pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.
Právo podať sťažnosť
Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť na
príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa
domnievate sa, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov
môžete podať na Úrade pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7.

Povereník na ochranu osobných údajov
Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov je vám k
dispozícii náš povereník na ochranu osobných údajov.

Poverencov je možné kontaktovať emailom na adrese info@e-myslivost.cz

Sme tím odborníkov
Sme tím odborníkov

s dlhoročnou praxou v obore

Autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca

značiek Swarowski, Leica, Zeiss, Blaser, Hikmirco a ďalšie.

Široký sortiment
Široký sortiment

potrieb pre poľovníkov od A do Z

Kamenná predajňa
Kamenná predajňa

s predajnou plochou väčšou ako 400 m2